(00:00)
 • Vətən Dağları
 • Aşıq Ərəbi
 • Aşıq Hüseyni
 • Avropa Kərəmi
 • Baş Divani
 • Baş Müxəmməs
 • Baş Şərili
 • Bayatı
 • Bayramı
 • Bəhri Divanisi
 • Bəhritəbil
 • Bozağı Koroğlu
 • Cəngi Koroğlu
 • Dağ Başında Qar Piri
 • Dilqəm
 • Əhmədi
 • Gəraylı
 • Göyçəgülü
 • Gözəlləmə
 • İran Gəraylısı
 • Qızılgül
 • Sarı Yaylıq
 • Səməndəri
 • Şəmşiri
 • Süsənbəri
 • Təcnis
 • Kərəm Gözəlləməsi
 • Keşiş Oğlu
 • Koroğlu Sarıköynəyi
 • Lalə Havası
 • Layla De Layla
 • Müxayi
 • Müxəmməs Gözəlləməsi
 • Naxçivani
 • Orta Müxəmməs
 • Orta Sarıtel
 • Orta Şərili
 • Ovşarı
 • Paşa Köçdü Təsnifi
 • Qarabağ Yelpiyi
 • Qaraçı
 • Qaragöz Bala
 • Qaytağı Koroğlu
 • Qaytağı
 • Qazağı Borçalı
 • Qazax Səbzisi
 • Qəmərcan
 • Ürfani
 • Vaqif Gözəlləməsi
 • Xan Çobanı
 • Xanım Sallandı
 • Yurd Yeri
 • Sevənidir
 • Var
 • Gülabı
 • Gülə
 • Qızlar
 • Aşıq Mahnısı
 • Baş Sarıtel
 • Güllü Qafiyə
 • Meşəbəyi
 • Şahsevəni
 • Düyməli Qız
 • Misri Koroğlu
 • Qəhrəmani
 • Koroğlu
 • Aşıq Valeh və Zərnigar

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

 

Möhtərəm cənab Prezident!

 

Doğum gününüz münasibətilə Sizi Kəlbəcər rayonu ictimaiyyəti, “Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin cox saylı üzvləri və şəxsən öz adımdan ürəkdən təbrik edirəm. Sizə səmimi qəlbdən xoşbəxtlik, cansağlığı, uzun ömür, həyat yolunuzda yeni qələbələr, zəfərlər arzulayıram.

 

Əsası Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və bu gün Sizin rəhbərliyinizlə uğurla davam etdirilən siyasət nəticəsində ölkəmiz dünyanın aparıcı dövlətlərindən birinə çevrilmiş, Azərbaycanda bütün dünyaya örnək olacaq xalq-iqtidar birliyi formalaşmışdır. Bu ilin aprel ayında keçirilən prezident seçkilərində qazandığınız parlaq qələbə bu birliyin və xalqımızın Sizə olan etimadının növbəti təsdiqidir. 

 

Sizin ardıcıl, məqsədyönlü və qətiyyətli siyasətiniz sayəsində bu gün xalqımız rifah və əmin-amanlıq şəraitində yaşayır. Eyni zamanda Siz yalnız Azərbaycanda deyil, sülhü və rifahı, mədəniyyətlərarası dialoqu təmin edən görkəmli siyasi xadim kimi beynəlxalq aləmdə də yüksək nüfuz qazanmısınız. Bütün bu nailiyyətləriniz bizləri hədsiz dərəcədə sevindirir, qəlbimizi fərəh və qürur hissi ilə doldurur. 

Möhtərəm cənab Prezident !

Sizi bir daha doğum gününüz münasibətiləKəlbəcər ictimaiyyəti, el ağsaqqalları və ağbirçəkləri, ziyalıları və sadə insanları, bilavasitə məşhur el sənətkarı Aşıq Şəmşirin ailə üzvləri adından ürəkdən təbrik edir, Uca Allahdan Sizə cansağlığı, xalqımız, dövlətimiz naminə gördüyünüz misilsiz işlərdə böyük uğurlar diləyirəm!

Dərin  hörmət və ehtiramla:  

 Qənbər Qurbanov